راهنمای نویسندگان


شرایط اولیه پذیرش مقاله

* نشریه مطالعات فقه سیاست در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

*  مقالات ارسالی به نشریه نشریه مطالعات فقه سیاست نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

 

 

شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

چنانچه مقاله مستخرج از:

پایان نامه (عنوان کامل،استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل)

** مقاله ارسالی از دانشجویان (ارشد و دکتری) به‌تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نام استاد راهنما الزامی می باشد.

طرح پژوهشی (عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه)

ارائه شفاهی در همایش و کنگره (عنوان کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه) خاصی باشد، نویسنده موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله‌ای که نشریه متوجه عدم اطلاع‌رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می‌کند.

 

آيين‌نامه نگارش مقالات دوفصلنامه مطالعات فقه سياست

1. نام و نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان)، عنوان (رتبه علمي)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونيکي نويسنده (نويسندگان، چنانچه مقاله‌اي از سوي چند نويسنده باشد)، ارائه مقاله و تمام مکاتبات بايد توسط نويسنده‌اي انجام شود که مسئوليت مقاله را به عهده دارد.

2. نام نویسنده یا نویسندگان در فایل اصلی مقاله ذکر نمی‌گردد و باید در فایل جداگانه‌ای ثبت و ارسال گردد.

3. عنوانْ کوتاه، گويا و بيان‌‌کننده محتويات مقاله باشد.

4. چکيده آيينه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در يک پاراگراف (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه) آورده مي‌شود.

5. چکيده و کليدواژه‌ها به زبان عربي و انگليسي ترجمه شود.

6. کليدواژه‌ها بين 4 تا 6 کلمه و ايفا‌کننده نقش نمايه و فهرست به منظور تسهيل در جستجوي الکترونيکي است و بعد از چکيده در صفحه اول آورده مي‌شود.

7. مقدمه بيان‌کننده مسئله تحقيق، روش، ضرورت و هدف آن مي‌باشد.

8. در متن اصلي مقاله، عناوين و تيترها با شماره مشخص شود.

9. نتيجه بایستی منطقي، مفيد و بيان‌کننده بحث و ارائه يافته‌هاي تحقيق باشد.

10. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌هاي مقاله از صفحه اول تا پايان منابع بايد حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه (4000 تا 7500 کلمه) باشد.

10ـ 1. استنادات و ارجاعات در متن مقاله بايد پس از نقل مطلب و داخل پرانتز باشد به اين صورت که: (نام خانوادگي، سال چاپ اثر، جلد، شماره صفحه) مانند: (قربان‌نيا و همکاران، 1384، ص234)؛ (طوسي، 1340، ج4، ص 125ـ126)، (Henriksen,2017 ,pp.170-175)

10ـ 2. در صورتي که تاريخ نشر مشخص نيست، از عبارت «بي‌تا» (بي‌تاريخ) استفاده مي‌شود، مانند: (طوسي، بي‌تا، ج4، ص 125)

10ـ 3. در ارجاعات به منابع عربي، نام نويسنده بدون «ال» نوشته شود مانند: (طوسي، 1340، ج4، ص125ـ 126)

10ـ 4. شکل لاتيني نام‌هاي خاص و واژه‌هاي خارجي در پاورقي درج شود.

11. در نگارش فهرست منابع قرآن کريم، نهج البلاغه و صحيفه سجاديه در صدر فهرست منابع ذکر مي‌شود و باقي منابع به ترتيب حروف الفبا به صورت ذيل نوشته مي‌شود:

11ـ 1. کتاب

نام خانوادگي (نام‌مشهور)، نام(سال نشر). عنوان اثر به صورت ايتاليک. (نام و نام خانوادگي، مترجم / مصحّح/ گردآورنده / ويراستار...)، محل نشر: نام ناشر.

مانند: طوسي(شیخ طوسی)، أبوجعفر محمد بن حسن(1407ق). تهذيب ‌الأحکام. (حسن موسوي خراسان، محقق و مصحّح)، تهران:‌ دار الکتب الإسلاميّة.

قربان‌نيا، ناصر و همکاران(1384). بازپژوهي حقوق زن بررسي قوانين مربوط به زنان در جمهوري اسلامي ايران. تهران: روز نو.

11ـ 2. مقاله

نام خانوادگي، نام (سال نشر، ماه يا فصل نشر). عنوان مقاله. (نام و نام خانوادگي، مترجم / گردآورنده / ويراستار) عنوان مجله/ فصلنامه/ مجموعه مقالات به صورت ايتاليک، دوره (شماره)، شماره صفحات مقاله.

مانند: قربان‌نيا، ناصر (1392، زمستان) ممنوعيت مطلق کاربست سلاح‌ هسته‌اي. فصلنامه حقوق اسلامي، 10 (39)، 112 ـ 79.

در صورتي که مقاله ترجمه باشد و مترجم مقاله، مترجم کل مجموعه نيز باشد، ‌نام مترجم پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر مي‌شود؛ ولي اگر غير از مترجم مقاله، فرد ديگري در پديد آوردن کل مجموعه دخيل باشد، نام مترجم پس از عنوان مقاله، و نام گردآورنده، ويراستار و... پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر مي‌شود.

11ـ3. پايگاه‌هاي اينترنتي: نام پايگاه، (جستجو براي: کلمه و عبارت مورد جستجو)، آدرس پايگاه (تاريخ دستيابي)، مانند: پايگاه اطلاع‌رساني مرکز فقهي ائمه اطهار (جستجو براي: حقوق بشر اسلامي)، تاريخ دستيابي: 4 آبان 1396http://www.markazfeghi.ir/research/news/5688/

همچنين در استناددهي به پايگاه‌هاي اينترنتي لازم است تاريخ دستيابي به مطلب ذکر شود؛ چرا که با توجه به روزآمدي اطلاعات اين پايگاه‌ها ممکن است مطلبي که در گذشته با جستجو در پايگاه خاصي به دست آمده در حال حاضر در آن پايگاه موجود نباشد.

12. هيچ‌گونه کادري براي صفحات مقاله نبايد استفاده شود.

13. چنانچه مقاله‌اي خارج از ضوابط راهنماي تهيه و پذيرش مقاله باشد، قابل بررسي نخواهد بود.

14. حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات براي مجله محفوظ و از استرداد مقالات دريافتي معذور است.

15. مقاله بايد طبق الگوي موجود، حاشيه بالا و پايين 5، چپ و راست 4 و ميان سطور 1.2 سانتی‌متر، متن فارسي با قلم B Lotus فونت 13 و متن لاتين با قلم Times New Roman، فونت 12، نرم‌افزار word 2007 حروف‌چيني و از طريق عضويت در اين سايت ارسال شود. فايل در قالب word بايد ارسال شود.

16. تأييد نهايي مقاله‌ها براي چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شوراي علمي مجله است.

17. مسئوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهده نويسنده (نويسندگان) است.

18. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.