اعضای هیات تحریریه


حسین ارجینی                عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی، دکتری علوم سیاسی
علیرضا اسلامیان             مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
سیدسجاد ایزدهی           مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
سیدجواد حسینی‌خواه       مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فقه روابط بین‏‌الملل
قاسم شبان‌نیا                  عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی;، دکتری علوم سیاسی

مجتبی عبدخدایی           عضو هیأت علمی‌دانشگاه علامه طباطبائی، دکتری روابط‌ بین‌‏الملل
عباس کعبی                   مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
احمد مبلغی                    مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 

محمد قاسمی                  مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فلسفه سیاسی

عباس کعبی                   مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
احمد مبلغی                    مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

محمد قاسمی                  مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فلسفه سیاسی