فرایند پذیرش مقالات


 ˜ اساتيد و پژوهشگران محترم براي ارسال مقاله ابتدا بايد در سامانه (http://journals.markazfeqhi.com/mfsثبت‌نام کنند.

˜ پس از تکميل فرم ثبت‌نام، رمز عبور به ايميل شما ارسال مي‌‌گردد. بنابراين، از نشاني ايميل صحيح که به آن دسترسي داريد استفاده نماييد.

˜ پس از دريافت رمز عبور، وارد سامانه شده، اطلاعات مقاله خود را وارد، و در نهايت فايل اصلي مقاله را ارسال فرماييد.

˜ هنگام ارسال مقاله به توضيحاتي در صفحه مربوط به راهنماي نويسندگان آمده، توجه فرماييد.

˜ مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل، تهيه و تدوين کرده و در سامانه ثبت کنيد.

˜ از يک نشاني براي ثبت نام و ارسال مقاله استفاده کنيد.

˜ داوری مقالات در نشریه «مطالعات فقه سیاست» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

˜ داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه  «مطالعات فقه سیاست» اقدام به داوری مقاله نمایند.

˜ هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.