درباره نشریه


 

مطالعات تطبیقی اندیشه دینی دو­فصلنامه‌ای است علمی به منظور ارائة متمرکز تحقیقات انجام شده در عرصه مطالعات تطبیقی با رویکرد آموزشی، دینی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های فقه، تاریخ، رجال، حدیث، تفسیر، کلام و فلسفه، و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و مذاهب اسلامی. این نشریه توسط « مرکز تخصصی ائمه اطهار:» تحت اشراف حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی دام ظله منتشر می‌گردد.

عنوان نشریه

 دوفصلنامه مطالعات تطبیقی اندیشه دینی

 صاحب امتیاز

مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

شاپای چاپی

0736ـ 2981

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می­شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

پاییز و زمستان - 1400

حوزه تخصصی

مطالعات تطبیقی اندیشه دینی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

هزینه انتشار مقاله

دارد

درصد پذیرش مقالات

28%

متوسط زمان داوری

حداقل 8 هفته

 قالب مقالات

 PDF

 رتبه علمی

علمی

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور (برای مقالات فارسی) 

iThenticate (برای مقالات انگلیسی)

 

 

 


© طراحی شده توسط معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقی ائمه اطهار (ع)