اعضای هیات تحریریه


 

علیرضا بهرامی (استادیار موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث)

حسین حبیبی‌تبار (دانشیار دانشگاه آزاد واحد ساوه)

ابراهیم رضایی کلیری (دانش‌آموخته موسسه آموزش عالی ائمه اطهار(ع))

سید محمد سلطانی (معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی ائمه اطهار(ع))

محمدباقر قیومی (استادیار جامعه المصطفی العالمیه)

سید علی‌محمد مهاجری (دانش‌آموخته موسسه آموزش عالی ائمه اطهار(ع))

 


© طراحی شده توسط معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقی ائمه اطهار (ع)