راهنمای نویسندگان


راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

•    تمامی افراد برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه (http://journals.markazfeqhi.com/register) ثبت‌نام کنند.
•    پس از انتخاب رمز عبور، وارد سامانه شده، اطلاعات مقاله خود را وارد کرده و در نهایت فایل اصلی مقاله را ارسال کنید.
•     تکمیل فرم تعهدنامه و تعارض منافع، امضا و بارگزاری آن در سامانه الزامی است.
•    از یک نشانی برای ثبت نام و ارسال مقاله استفاده کنید.
•    مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل، تهیه و تدوین کرده و در سامانه ثبت کنید.
•    مقالات ارسالی به نشریه "دوفصلنامه مطالعات تطبیقی اندیشه دینی" نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

 

شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

چنانچه مقاله مستخرج از:
ـ پایان نامه (عنوان کامل،استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل)؛
ـ طرح پژوهشی(عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه)؛
ـ ارائه شفاهی در همایش و کنگره (عنون کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه) باشد،
نویسنده موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله‌ای که نشریه متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.
    یادآوری می شود، از ارسال مقالات فقط دانشجو حدالامکان خودداری گردد و سعی گردد یکی از نویسندگان عضو هیات علمی باشد.(مگر مقالاتی که با نظر هیئت تحریریه با توجه به غنای علمی تشخیص به چاپ آن باشد)قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی اندیشه دینی فقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته‌های جدید در موضوعات ذیل است را می پذیرد:
•    تاریخ پیدایش و تطور مذاهب اسلامی
•    سیر تاریخی و عوامل تطور اندیشه‌های کلامی، فقهی، تفسیری، عرفانی، حدیثی و رجالی در مذاهب اسلامی
•    مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی در زمینه علوم اسلامی با هدف نقد عالمانه، رفع شبهات و بیان مشترکات
•    بررسی تطبیقی اشتراکات دیدگاه امامیه و اهل سنت در تقریب مذاهب اسلامی
•    تبیین و تثبیت اندیشه و سیره اهل بیت (ع) در موضوعات دینی در مقایسه با مکاتب کلامی، فقهی و تفسیری اهل سنت
•    مبانی نظری و راهبردهای تقریب مذاهب با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی
•    بررسی تاریخی شکل‌گیری سلفیه، اهل حدیث و جریان‌های تکفیری و نقد مبانی، اصول و باورهای دینی آنان

 

نکات نگارشی

در نگارش مقالات ارسالی توسط پژوهشگران رعایت نکات زیر الزامی می باشد:
1.    ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان، چنانچه مقاله‌ای از سوی چند نویسنده باشد)، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده‌ای انجام شود که مسؤولیت مقاله را به عهده دارد.(نویسنده مسئول)
2.    عنوان مقاله می بایست کوتاه، گویا و بیان‌‌کننده محتویات مقاله باشد و در زیر عنوان نام نویسنده و یا نویسندگان بیاید و مشخصات و سمت نویسنده و یا نویسندگان در زیر نویس در همان صفحه چکیده که صفحه اول است بیاید.
3.    لازم به ذکر است در هنگام ارسال مقالات ، ارسال 2 نوع فایل الزامی است:
الف) فایل مقاله با مشخصات نویسندگان
ب) فایل تعهدنامه و تعارض منافع
4.    چکیده آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در یک پاراگراف (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه) آورده می‌شود. چکیده شامل ضرورت موضوع و تبیین مساله، تبیین سوال اصلی پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و روش پژوهش، نتایج و نوآوری‌های پژوهش است.
5.    کلیدواژه‌ها بین 3 تا 7 کلمه و ایفا‌کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی است و بعد از چکیده در صفحه اول آورده می‌شود.
6.    مقدمه بیان‌کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن می‌باشد. پس از ذکر مقدمه می بایست پیشینه پژوهش بصورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
7.    در متن اصلی مقاله، عناوین آن با شماره مشخص شود.
8.    نتیجه بایستی منطقی، مفید و بیان‌کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد.
9.    حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌های مقاله از صفحه اول تا پایان منابع باید حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه (5500 تا 8000 کلمه) باشد.
10.    استنادات و ارجاعات در متن مقاله باید پس از نقل مطلب و داخل پرانتز باشد. کتاب به این صورت که: (نام خانوادگی، سال چاپ اثر: جلد/ شماره صفحه) مانند: (قربان‌نیا و همکاران، 1384: 234)؛ (طوسی، 1340ق: 4/126ـ125)، (Henriksen, 2017: 170-175). مقاله به این صورت که: (نام خانوادگی، نام مجله، «عنوان مقاله»: شماره مجله، شماره صفحه) مانند: (حبیبی‌تبار، پژوهش ‌های اعتقادی کلامی، «تأملی پیرامون رجعت و رجعت کنندگان از نگاه عقل و نقل»: 11/30)
10ـ1. در صورتی که تاریخ نشر مشخص نیست، از عبارت «بی‌تا» (بی‌تاریخ) استفاده می‌شود، مانند: (طوسی، بی‌تا: 4/125)
10ـ2. در ارجاعات به منابع عربی، نام نویسنده بدون «ال» نوشته شود مانند: (طوسی، 1340ق: 4/126ـ125)
10ـ3. شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی درج شود.
10ـ4. استناد به قرآن در متن نیز صرفا با نام سوره و آیه انجام می‌شود، همانند: (بقره: 16). استناد به نهج البلاغه در متن، با ذکر نهج البلاغه، خطبه/نامه/حکمت: شماره انجام میشود همانند: (نهج البلاغه، خطبه: 5)
10ـ5. اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول ؛ از هم جدا می‌شوند.
11.    در نگارش فهرست منابع قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در صدر فهرست منابع ذکر می‌شود و باقی منابع به ترتیب حروف الفبا به صورت ذیل نوشته می‌شود. منابع لاتین و پایگاه‌های اینترنتی تفکیک می‌شود.

•    کتاب
نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان اثر به صورت ایتالیک، تحقیق/ترجمه/تصحیح/گردآورنده: نام و نام خانوادگی، محل نشر: نام نشر، شماره چاپ (غیر از چاپ اول که ذکر نمی‌گردد). مانند: طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن، (1407ق)، تهذیب ‌الأحکام. تحقیق: حسن موسوی خراسان، تهران:‌ دار الکتب الإسلامیّه، چاپ2.
برای آثار فاقد محل نشر، ناشر و تاریخ نشر به ترتیب عبارت (بی‌جا)، (بی‌نا) و (بی‌تا) درج شود.
•    مقاله
نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله/ فصلنامه/ دوفصلنامه/ مجموعه مقالات به صورت ایتالیک، دوره (شماره)، شماره صفحات مقاله.
مانند: قربان‌نیا، ناصر، (1392ش)، «ممنوعیت مطلق کاربست سلاح‌ هسته‌ای»، فصلنامه حقوق اسلامی، 10 (39)، 112ـ79. در صورتی که مقاله ترجمه باشد و مترجم مقاله، مترجم کل مجموعه نیز باشد، ‌نام مترجم پس از عنوان مجله ذکر می‌شود؛ ولی اگر غیر از مترجم مقاله، فرد دیگری در پدید آوردن کل مجموعه دخیل باشد، نام مترجم پس از عنوان مقاله، و نام گردآورنده پس از عنوان مجله ذکر می‌شود.
•    پایگاه‌های اینترنتی: نام پایگاه، (جستجو برای: کلمه و عبارت مورد جستجو)، آدرس پایگاه (تاریخ دستیابی)، مانند: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز فقهی ائمه اطهار (جستجو برای: حقوق بشر اسلامی)، http://www.markazfeghi.ir/research/news/5688/ ، (4 آبان 1396). همچنین در استناددهی به پایگاه‌های اینترنتی لازم است تاریخ دستیابی به مطلب ذکر شود؛ چرا که با توجه به روزآمدی اطلاعات این پایگاه‌ها ممکن است مطلبی که در گذشته با جستجو در پایگاه خاصی به دست آمده در حال حاضر در آن پایگاه موجود نباشد.
    نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.
    برای تاریخ های قمری و میلادی و شمسی به ترتیب از حروف ق و م و ش استفاده شود. مانند: 1340ق / 1998م /1402ش.


12.    هیچ‌گونه کادری برای صفحات مقاله نباید استفاده شود.
13.    چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود.
14.    حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای مجله در هر مرحله‌ای محفوظ و از استرداد مقالات دریافتی معذور است.
15.    تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شورای علمی مجله است.
16.    مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده (نویسندگان) است.
17.    نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.
18.    کلیه مقالات توسط سامانه های مختلف مشابهت‌یابی می‌گردد و درصد مشابهت یابی مقالات می‌بایست کمتر از 10 درصد باشد.


© طراحی شده توسط معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقی ائمه اطهار (ع)