اهداف و چشم انداز1. معرفی فرق و مذاهب مختلف اسلامی به منظور رفع شبهات و اختلافات و بیان مشترکات

2. سوق دادن مخاطبان به سوی مطالعات تقریبی و تطبیقی در زمینه علوم اسلامی

3. ترویج فرهنگ تقریب و هم‌گرایی مذاهب اسلامی و جلوگیری از تفرقه و اختلاف

4. افزایش آگاهی دانشجویان و طلاب شیعه و اهل­‌سنت در مطالعات مقارنه ای مذاهب

5. نقد عالمانه به دور از توهین به دیگران


© طراحی شده توسط معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقی ائمه اطهار (ع)